Status for 18-hulls og 9-hullsbanen

02.04.2024
Banene har klart seg godt etter vinteren – Selv om det er vått på 9-hulls åpner vi denne lørdag 6. april med vintergreener og bærebag – for bløtt for traller.
18- hulls greener og fairwayer ser fine ut – men fortsatt snø og vått enkelte steder. 

22.03. 2024
Mye snø enkelte steder på 18 hulls – 9-hullsbanen er store deler dekket av snø. Vi trenger mer varme. Greenene ser fine ut på alle baner. Fortsatt snø og vått på 4-hullsbanen. Driving Range stengt inntil videre på grunn av oppsett sikring mot naboer.