Velkommen til

Vestfold Golfklubb

Reis på tur med Gordon til Spania!
Vestfold Golfklubb tilbyr i samarbeid med Vestfold Golfhall tur til La torre Golf Resort fra 25. mars til 1. april med egen reiseleder og trener. Gordon Morrison tilbyr både individuelle timer og fellestrening. Det legges opp til golf i fem dager, frivillige turneringer, festmiddag og mye gøy. Les mer her: VGK Medlemstur-2023 – Her er det bare å hive seg på. Påmelding tat@premiumreiser.no 

ÅRSMØTE I VGK – Årsberetningen er klar

Link til Årsberetning 22 Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles med dette til årsmøte på Nestor (tidligere Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 8. februar 2023 kl 18.00.Medlemmer som ikke har mulighet til

Les mer »

NSG kaller inn til årsmøte

Norsk seniorgolf innkaller til årsmøte lørdag 18. februar 2023 kl 10 på Quality Airport Hotel Gardermoen.Møtet kan også følges via nettet hvis ønskelig. Program og påmelding finner du under følgende

Les mer »

Frokostmøte med Celine Borge

Celine Borge var hovedgjest da VGK arrangerte frokostseminar for alle sarbeidspartnere i begynnelsen av november. Etter et lite blikk bakover i klubbens lange historie med Headgreenkeeper Oddbjørn Tideman og en

Les mer »

Samarbeidsavtale mellom Golfhallen og VGK

VGK har inngått en samarbeidsavtale med Vestfold Golfhall for vintersesongen 22-23. Medlemmer inviteres til åpen dag de to første helger i November. Klubbens medlemmer kan da trene fritt på drivingrange

Les mer »

Ekstraordinært årsmøte mandag 7. nov

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt som avtalt. Det kom 12 stemmeberettigede og utbygging av Driftsbygningen ble enstemmig vedtatt.Vedlagt finner du tegninger og budsjett. ‌Tegninger DriftsbyggVEDLEGG D1 – situasjonsplanBUDSJETT PÅBYGG DRIFTSBYGG VGK

Les mer »

Golfklubben for alle!

© All rights reserved