Velkommen til

Vestfold Golfklubb

Reis på tur med Gordon til Spania!
Vestfold Golfklubb tilbyr i samarbeid med Vestfold Golfhall tur til La torre Golf Resort fra 25. mars til 1. april med egen reiseleder og trener. Gordon Morrison tilbyr både individuelle timer og fellestrening. Det legges opp til golf i fem dager, frivillige turneringer, festmiddag og mye gøy. Les mer her: VGK Medlemstur-2023 – Her er det bare å hive seg på. Påmelding tat@premiumreiser.no 

Frokostmøte med Celine Borge

Celine Borge var hovedgjest da VGK arrangerte frokostseminar for alle sarbeidspartnere i begynnelsen av november. Etter et lite blikk bakover i klubbens lange historie med Headgreenkeeper Oddbjørn Tideman og en

Les mer »

Samarbeidsavtale mellom Golfhallen og VGK

VGK har inngått en samarbeidsavtale med Vestfold Golfhall for vintersesongen 22-23. Medlemmer inviteres til åpen dag de to første helger i November. Klubbens medlemmer kan da trene fritt på drivingrange

Les mer »

Ekstraordinært årsmøte mandag 7. nov

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt som avtalt. Det kom 12 stemmeberettigede og utbygging av Driftsbygningen ble enstemmig vedtatt.Vedlagt finner du tegninger og budsjett. ‌Tegninger DriftsbyggVEDLEGG D1 – situasjonsplanBUDSJETT PÅBYGG DRIFTSBYGG VGK

Les mer »

Hallenstvedt minneturnering 2022

27. august ble den 13. minneturneringen avholdt under perfekte forhold, i sol og nesten vindstille.42 spillere var klare for spill, sosialt samvær og middag i god, gammel stil. Påmeldingene kom

Les mer »

Golfklubben for alle!

© All rights reserved