Velkommen til ny golfsesong!

Seniorgruppen er åpen for alle medlemmer fra det året de fyller 50 år uansett kjønn og ferdighetsnivå, både nybegynnere og de mer etablerte. Målsettingen er å ha det moro sammen på en uhøytidelig måte.  Nytt for sesongen 2022 er at vi har fått muligheten til å arrangere egen ukentlig «Senior dag» på mandager. Dette vil være et prøve-prosjekt med en evaluering i slutten av juni. Vi håper at dette vil være et attraktivt tilbud som vil falle i smak.
Turneringesoppsettet fro «Senior mandager» vil i første omgang bli satt opp ut juni – og forhåpentligvis bli forlenget ut sesongen gitt en positiv evaluering. Her vil det bli satt opp ulike former for konkurranser. Tider i Golfbox som reserveres til seniorgruppa på mandager er mellom kl. 09:00 – 11:00 og 16:00 – 17:30. Påmeldingen til turneringen stenger fire dager før mandagen og ledige reserverte tider frigis deretter i Golfbox.

Vi vil svært gjerne ha tilbakemelding og innspill fra deg på hva som kan gjøres bedre, hva som fungerer og hva du eventuelt savner – kort sagt hvordan vi sammen kan legge forholdene til rette for å styrke det sosiale miljøet og ikke minst øke golfgleden. Påmeldinger gjøres via Golfbox.

Resultater – Senior dag turnering nr. 1 «Rustløser ’n».

Sesongen første turnering i regi av «Seniordagen» ble gjennomført med 19 deltakere med flott innsats. Det ble tett i toppen og ingen tvil om at det meste av rusten allerede var banket bort. Alt virker å være på stell til sesongstart; alle scorekort var fylt ut med lesbar skrift, inntasting i Golfbox ser ut til å ha gått som en drøm (kun et hull på et scorekort ble korrigert), og for de fleste så det ut til at golfsvingen var intakt.

Vi gratulerer! 

  1. Plass til Arne Moe 40 poeng
  2. Plass til Birger Moe med 37 poeng
  3. Plass til Terje Egil Skripeland med 37 poeng
  4. Plass til Geir H. Pedersøn med 37 poeng

20% av startfeltet premieres (1-4 plass) og de velfortjente premier kan hentes hos Proshopen