Innmelding VGK

Hyggelig at du ønsker å bli en del av Vestfold Golfklubb!
NB!! Vi gjør oppmerksom på at utmelding eller endring i status, for eksempel fra 18 hull til 9 hull,
MÅ skje før 1. januar. Dette pga våre budsjetter.