Vi har damedager hver onsdag.
Vi ønsker alle velkommen!  

Terminliste Damedag  – sjekk Golfbox!

Damekomitéen 2021

Lise Fogstadlise.fogstad@gmail.com98037840
Monica Stenermoniste@online.no90575698
Aud Enghaud@enghs.no91599209
Anne-Helen Beilegaardannehelenbeilegaard@gmail.com98001318
Britt Jahrebr-ja@online.no92615528
Inger Butler-Wangibwang@online.no90725606
Trude Linnerudtrudelinnerud65@gmail.com95851213
 Kirsten Bogen ki-bogen@online.no 95162240
  
 Klasseinndeling Damedager A– 18,4  B 18,5 – 26,4   C 26,5 – 36  D 37 – 54  

Turneringer avvikles hver onsdag – formiddag og  ettermiddag. Her er det plass til alle.
I løpet av sesongen spilles det om Bergliot Skaugens pokal, Junipokalen og Fair Lady-pokalen.

SPILLETYPER OG SPILLEFORMER DAMEDAGER 2021

Best Ball: En konkurranse hvor laget konkurrerer som partnere og alle spiller sin ball med eget scorekort. Det høyeste stableford poeng per hull blir notert på eget scorekort for laget. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på et hull, er det ingen straff.

Foursome: Lag med 2 spillere. Før start velges hvem som skal slå utslaget. (Denne spilleren slår ut på alle hull med oddetall.) Spillerne slår annenhver gang fra tee og etter utslaget, annen hver gang på ballen til den er hullet ut.

Greensome: En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.

Stableford: Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Du plukker opp ballen når du ikke lenger kan oppnå stablefordpoeng og skriver slagene dine +1.) Det er flest stableford poeng på runden som avgjør konkurransen.

Netto dobbel bogey: Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt sin egen netto dobbel bogey.  Hvis ballen ikke er hullet ut noteres dette resultat +1. (Sagt på en annen måte, du plukker opp ballen når du ikke lenger kan oppnå stablefordpoeng og skriver slagene dine +1.) Det er antall nettoslag på runde som avgjør konkurransen (slagene du har brukt minus dine mottatte slag = nettoslag)

Eclectic: Slagspillturnering over 7 runder, hvorav de 5 beste teller. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

OOM / Order of Merit Stableford konkurranse over 7 runder, hvorav de 5 beste teller. Sammenlagt score x 5 gir konkurransens samlede resultat.901 06 217951 62 240