Herredagen samler hver tirsdag gjennom hele sesongen et stort antall golfspillere i alle aldre. Antall deltagere kan være fra 25 til 80 stk – en av de største i Norge!  I 2022 ble det spilt total 1270 runder! Premiering og middag blir arrangert hver måned, da det sosiale også står i sterk fokus.

VGK’s herredager har lang tradisjon og er også bidragsytere til klubbkassa. Hvert år blir netto resultat en god pluss – 2022 ingen unntak da resultatet var + 16 000,-. 

MER INFO OM HERREDAGENE HER

Tee for Herredager 2023: På «vanlige Herredager» vil det være fritt valg av teested for alle fra tee 58 til tee 49. På Årets herregolfer gjelder følgende: Tee 58 for(hcp +8,0 – 11,4), tee 55 for (hcp 11,5 – 18,4), tee 52 for (hcp 18,5 – 26,4) og tee 49 for (hcp 26,5 – 54). De som er 75+ og de som har en medisinsk årsak godkjent av herrekomiteen, kan spille fra 49.

Audun Westgaard     audunwe@online.no      92410842
Anders Forsberg        a-forsb@online.no         900 83 842
Einar Roger Hellevik  einar10@online.no        907 77 993
Johnny Svardal           svardalj@hotmail.com  93005775
Arne Moe                   arnemoe48@gmail.com 907 77 609
Torleif Moe                toffe.moe@gmail.com    970 86 639
Tom Borger Nielsen tbnielsen11@gmail.com  928 37 519
Roar Arnfinn Skaug  ro-arska@online.no          984 14 936

SPILLETYPER OG SPILLEFORMER

Four-Ball betterball lag 1 tellende: En konkurranse hvor laget konkurrerer som partnere og alle spiller sin ball med eget scorekort. Det høyeste stableford poeng per hull blir notert på eget scorekort for laget. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på et hull, er det ingen straff.

Four-Ball betterball lag 2 tellende: En konkurranse hvor laget konkurrerer som partnere og alle spiller sin ball med eget scorekort. De 2 høyeste stableford poeng per hull blir notert på eget scorekort for laget. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på et hull, er det ingen straff.

Greensome: En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.

Slaggolf: Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Eclectic: Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.90305775