LOKALE REGLER VGK

 Utenfor banen – regel 18-2a(2)

Hvite staker, som eventuelt er supplert med hvite linjer, definerer banens grenser. Staker som angir utenfor banen er ikke hindringer. Det er innsiden av stakene på bakkenivå som er grensen. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor grensen.

Straffeområder – regel 17
Gule straffeområder defineres av gule staker og/eller linjer
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde
Når en ball sist krysset grensen til rødt straffeområde på hull 6, 8 eller 12 på venstre side i spilleretningen har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt side av straffeområdet etter regel 17.1d(3).

Denne lokale regelen gjelder når en spillers ball er funnet i, eller det er kjent eller så godt som sikkert at den har kommet til ro i rødt straffeområde som sammenfaller med en banegrense, og punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet er på banegrensens side av straffeområdet.

Unormale baneforhold – regel 16
Grunn under reparasjon (GUR)
-Alle områder som er merket med blå staker og/eller hvite linjer
-Fastsittende steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere
-Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie
-Maurtuer på generelt område.

Uflyttbare hindringer
-Enhver menneskegjort konstruksjon innefor banens grenser som stier, veier, steingjerder, tresviller rundt straffeområder med vann, benker og anvisningsskilt.
-Alle avstandsstaker malt i grønt med 4 hvite (200 m), 3 gule (150 m) eller 2 røde (100 m) ringer samt avstandsmerker i tilsvarende farger i fairway.

Grunn under reparasjon med spilleforbud
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter regel 16-1b.
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på lokal regel, generell straff etter 14.7a

Miljøvernområde med spilleforbud
Gravhaug på høyre side av fairway på hull 2 er omfattet av Kulturminneloven og merket som miljøvernområde, d.v.s. blå staker med grønn topp. Fritak må tas etter regel 16-1b.
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på lokal regel, generell straff etter 14.7a

Spilleavbrudd og gjenopptagelse av spill
Spilleavbrudd ved en farlig situasjon (fare for lyn) signaliseres med ett langt sirenestøt.
Alle andre spilleavbrudd signaliseres med tre korte sirenestøt
I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med to korte sirenestøt.
Brudd på regel 5.7b, diskvalifikasjon.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag

Alle angitte avstander er til midt på greenen.

Gjelder fra og med 01.01.2019