LOVVERK FOR VGK

VGK er medlem av Norge Golfforbund, Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold idrettskrets og tilsluttet Sandefjord idrettsråd – og dermed underlagt deres lovverk.

Se lovverk for VGK HER