VGK’S VISJON

Golfklubben for alle! 

Inkluderende, utviklende, ledende, miljøvennlig

Last ned hele STRATEGIPLANEN HER

Inkluderende
Vi skal tilby et inkluderende miljø og legge til rette for trivsel og samspill for medlemmer, gjester, ansatte og samarbeidspartnere, både på og utenfor banen. Vi skal jobbe for en kultur hvor alle er velkomne og gode golfopplevelser deles.

Utviklende
Vi skal være ledende på utvikling av golfspillere, med fokus på både bredde og topp. Vi skal være en klubb som kontinuerlig utvikler bane, anlegg, ansatte og frivillige.

Ledende
Vi skal fortsette å holde meget høy banestandard og være en av de ledende klubbene i landet. Vi skal yte et godt og profesjonelt servicenivå i alle deler av klubbdriften og møte alle medlemmer og gjester med et smil.

Miljøvennlig
Vi er en golfklubb som ønsker å ta vare på miljøet. Vi er miljøbevisste på bane, i Proshop og kafé. Vi tenker miljøbevissthet når det gjelder valg av sprøytemidler, banepleie, avfall, miljøstasjoner, retur, matsvinn m.m

HOVEDMÅL
Vi skal ha høy grad av tilfredshet hos våre medlemmer. Vi vil ha økt aktivitetsnivå på hele anlegget. Vi skal ha elitespillere av begge kjønn som hevder seg på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.