Mange nye medlemmer

Som resten av landet merker vi stor pågang av nye medlemmer til klubben. Siden «pandemiåret» 2021 har medlemsmassen ligget på et snitt 1200 – 1300 medlemmer pr år.  I år ser vi fulle VTG-kurs og økende innmeldinger. Nå er vi over 1500 medlemmer og gledelig er at tilgang av jenter/damer er stigende. 15% økning er høyere enn tidligere – mot 18% økning av gutter/menn. Størst er økningen blant menn 20 – 35 år.