Årsmøte i VGK

  • Post author:
  • Post category:Klubben

Link til Årsberetning 22

I en nesten fullsatt sal på Nestor ble VGK’s årsmøte avholdt onsdag 8. februar. Bjarne Kihle gjennomgikk årsberetningen og gav deretter ordet til Bjørn Myhre som ble valgt til møteleder. Styrets beregning, regnskap, budsjett og styrets forslag til uendret årskontingent ble enstemmig vedtatt. Forslag fra styret om å lage 22 nye utslags steder på 18-hullsbanen, ble diskutert og generalforsamlingen ønsket en finansieringsplan før videre iverksetting. Nytt styre ble valgt: Bjarne Kihle Leder, Jesper Boberg Nestleder, Styremedlemmer Lene Barron, Britt Svartdal, Audun Westgaard, Ole Jan Skoglund. Varamedlemmer: Carl Otto Weisten, Arild Steen. Forslagene  om valgkomite og kontrollkomite ble også godkjent.
Møtet avsluttet med å hedre Georg Beal for sine mange års innsats for klubben og medlemmene. George gikk av med pensjon i fjor – og nå gleder han seg til å spille mer golf. Det ble stående applaus da han ble utnevnt til æresmedlem.