Velkommen til 1. juli Wright Invitational. 
Alle frivillige vil få utdelt detaljert info (parkering m.m.) samt grønne trøyer i god tid før arr. 

Takk til alle frivillige som bidrar til årets event!
Liste over ansvarlig pr gruppe:
Parkering Jarlsberg: Terje Grøtteland
Billettkontroll: Audun Westgaard
Vakthold Innkjøring klubbhus/Klubbhus: Solveig Moen
Hullvakter: Jan Skaar
Servering Kiosk/Telt: Harald Estensen
Avfall/toaletter: Erik Butler Wang
Parkering spillere/Driving Range: Dag Didriksen
Sekretariat/adm: Kristin og Reidun