Fra og med lørdag 2. april åpner vi 9-hullsbanen med vintergreener.
Vi har ikke fått den varmen vi håper på – umulig å si når våren slår til – så vi må avvente dato for åpning av 18-hullsbanen.