Åpne baner og driving-range

  • Post author:
  • Post category:Bane

Vi kan melde om fine forhold tidlig i sesongen – Greener har blitt luftet og sådd, varmen er på vei. Driving-rangen er populær hos våre medlemmer – I løpet av dagen slås det mer enn 30 000 baller – Vi behøver flere hjelpere til å hente inn baller. Ta kontakt med Henrik@vgk.no hvis du har ledig tid på ettermiddagen/kvelden.