Åpningsturnering søndag 24. april

Flaggheis og over 80 deltagere på årets første turnering. Vinnere av scrambleturneringen ble Bjørn Gjerpe, Torild Kihle, Karl Markus Haraldseid og Liga Jakobsena – GRATULERER.  Premiering av de tre første lagene. Uavhentet premiesjekker ligger i Proshop.

På Bildet: Inger Butler Wang, Karl Markus Haraldseid, Toril Kihle, Bjarne Kilhle (Styreformann) og Bjørn Gjerpe.