Årsberetning 2023

Årsrapporter og årsregnskap for 2023 er nå fullført.  Årsmøtet ble  avholdt 7. februar. Årsmøtet besluttet å endre styrets forslag på kontingent juniorer. Nytt budsjett med justeringer ihht til endringene, er lagt inn i revidert utgave som du finner HER.