Golfspilleren i sentrum – spørreundersøkelse

Den årlige spørreundersøkelsen blir sendt ut i løpet av sommer/høst (medlemsmassen blir delt i tre) Vi håper du setter av en kvarter og svarer på spørsmålene. Det er viktig for oss med tilbakemeldinger. Golfspilleren i Sentrum gir klubben verdifull informasjon om hvordan medlemmer og gjestespillere opplever klubben, klubbens miljø og banen, og hva som kreves for at klubben skal utvikle seg i positiv retning. Takk for ditt bidrag.