Turneringer på VGK

Turneringskomiteen hadde møte 23. mars for å fastlegge datoer og ansvar for våre faste turneringer. Takk til alle frivillige som møtte opp og ikke minst til Ole Jan Skoglund som blir klubbens faste Turneringsleder. I løpet av april holder vi et Golfbox-kurs for alle som ønsker å hjelpe til. Dette blir et lavterskel kurs hvor scoreinntasting vil stå i sentrum.