Ekstraordinært årsmøte mandag 7. nov

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt som avtalt. Det kom 12 stemmeberettigede og utbygging av Driftsbygningen ble enstemmig vedtatt.
Vedlagt finner du tegninger og budsjett.

‌Tegninger Driftsbygg
VEDLEGG D1 – situasjonsplan
BUDSJETT PÅBYGG DRIFTSBYGG VGK